Pravda a lež – cesta k autenticitě
Autor: Adam Posner,
Publikováno: 16.11.2023,

Život je neustálým tokem rozhodnutí, možností a voleb. Jedním z klíčových aspektů, který formuje naše cesty, je náš vztah k pravdě a lži. Žijeme v éře, kde je informací dostatek, ale stále častěji se ptáme, jak naše rozhodnutí ovlivňuje to, zda jednáme v souladu s naší vnitřní pravdou nebo se utápíme v klamu.

Proč je důležité uvědomovat si svou vlastní pravdu (individualitu) ? Jaká rizika nám hrozí, pokud podle ní nebudeme jednat? Proč je důležité překonat strach, že nás společnost nebo lidé odsoudí, když budeme sami sebou? Na tyto a další otázky se vám pokusím odpovědět v následujících řádcích.

„Skrývat svoji pravdu je jako zakrývat slunce; jen když ji necháme zářit, můžeme prožívat svůj vlastní jasný den autenticity.“

Autenticita jako kompas

Žít v souladu s vnitřní pravdou znamená být věrný sám sobě. Když rozumíme svým hodnotám, přesvědčením a vášním a umíme je nalézt, pak si otevíráme dveře k hlubšímu smyslu života. Autenticita je jakýmsi kompasem, který nás vede skrze životní nejistoty a rozhodnutí. Když jsme v souladu s naší vnitřní pravdou, pociťujeme vnitřní klid a radost, která nás motivuje k tomu, abychom žili plnohodnotný život.

Je velmi snadné ztotožnit se s něčím, co se nám líbí, co nám dává smysl, ale rozhodujícím faktorem je, zdali tak i jednáme.

Komplikace klamu

Vyhýbat se vlastní pravdě může způsobit složité problémy. Klamání sami sebe nás může zavést na cestu, která není pro nás osudová. Fasáda, kterou stavíme kolem sebe, abychom se přizpůsobili očekáváním společnosti nebo okolí, může vést k pocitu ztráty identity. Nejenže riskujeme ztrátu vnitřní rovnováhy, ale také se dostáváme do složitých situací, kdy se nám může stát těžké rozeznat pravdu od lži.

Co je většinou následkem takového sebeklamu?

 • Nesprávná volba životního partnera
 • Ztráta času
 • Bolestivé lekce
 • Komplikované životní situace
 • Pocit nespokojenosti se svým životem
 • a další…

Jak poznat autenticitu u druhých

Rozpoznat, zda lidé kolem nás žijí v souladu s vnitřní pravdou, je klíčové pro budování hlubších vztahů a porozumění. Pravdiví lidé se často projevují konzistentními jednáními a hodnotami. Jsou otevření sdílet své názory a pocity, aniž by se snažili předstírat něco, čím nejsou. Klíčem k autenticitě je důvěra. A to především důvěra v sebe sama. Důvěra je ve všech druzích vztahů tím nejcennějším, co máme. Je snadné jí ztratit a velmi obtížné získat zpět.

Jak tedy rozpoznat autenticitu nejen sám u sebe?

Odpověď je jednodušší, než se na první pohled zdá. Stačí vnímat, všímat si, cítit a nepřehlížet. Vše totiž můžeme sledovat na základě toho jak my nebo lidé kolem nás jednají. Pokud je jednání v souladu s tím, co říkáme, pak je vše v pořádku. Pokud ale vidíme rozdíl mezi tím co bylo vyřčeno nebo slíbeno a následná realita je úplně jiná, pak se nejedná o autentické jednání.

Říkají vám něco tyto věty?:

 • Toužím po tobě.
 • Chybíš mi a až budeme spolu, budeme se milovat.
 • Nikdy tě nepodvedu.
 • Neublížím ti.
 • Chci tě slyšet.
 • Chci si s tebou povídat.
 • Stojím si za tím, co v tobě mám.

A věřím, že byste jich vymysleli ještě mnohem více. Ale to není podstatné. Důležité je pochopit, že člověk který chce budovat důvěru a nebojí se být autentický, k těmto slovům také připojí činy. Bude jednat v souladu s tím, co říká a nebude daná slova a věty používat jen proto, že by bylo vhodné je v dané situaci použít nebo je chcete slyšet.

Cesta k autenticitě

Jak tedy můžeme najít vlastní pravdu a žít v souladu s ní? Zamyslete se nad tím, co vás skutečně naplňuje a co je pro vás důležité. Následně si stanovte hodnoty, které chcete v životě sledovat. Být autentickým není jednorázovým rozhodnutím, ale kontinuálním procesem, který vyžaduje sebereflexi, otevřenost a v mnoha případech také překonání vnitřního strachu.

Pravda a lež mají mocný vliv na podobu našich životů. Žít v souladu s vnitřní pravdou nám může přinést smysl a radost, zatímco klamání nejen nás samotných, ale také ostatních, vede ke komplikacím, bolestem, lekcím a ztrátě identity. Rozpoznání autenticity u druhých může posílit důvěru v nás samotné, naše vztahy a přinést nám pocit spojení. Cesta k autenticitě začíná u nás samých.

A pokud i vy máte pocit, že jste se na své cestě ztratili a chtěli byste hledat řešení, porozumět principům a posunout se o krok dále, pak jsme tu pro vás.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *